Om Codemover

Codemover ble startet i slutten av 2016 for å levere løsninger og konsulenttjenester. 

Codemover drives av Harald Svendberg, som har bred erfaring med mange teknologier.