Løsninger

Savner du en løsning for Dynamics CRM? Ta kontakt, så kanskje vi bistå med å få den bygget.

Bookmarklets for Dynamics CRM

Utilities for bruk direkte fra nettleser for administratorer av CRM løsninger. Se github for mer informasjon.
https://github.com/svendberg/Dynamics-Crm-Bookmarklets

ScriptCS adapter for Dynamics CRM

Gjør det enkelt å ta i bruk ScriptCS til scripting mot Dynamics CRM.
https://github.com/svendberg/scriptcs-dynamicscrm